Fotos von Wolfgang Joop

ID: e03624
Sarah-Jane Godman, Wolfgang Joop, Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Aviator"
Datum: 07.01.2005
ID: e03625
Sarah-Jane Godman, Wolfgang Joop, Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Aviator"
Datum: 07.01.2005
ID: e09852
Sarah-Jane Godman, Wolfgang Joop
Event: Europapremiere von "King Kong"
Datum: 07.12.2005
ID: j13613
Wolfgang Joop
Event: "Liberace" Deutschlandpremiere
Datum: 02.09.2013