Fotos von Franziska Knuppe

ID: e03624
Sarah-Jane Godman, Wolfgang Joop, Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Aviator"
Datum: 07.01.2005
ID: e03625
Sarah-Jane Godman, Wolfgang Joop, Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Aviator"
Datum: 07.01.2005
ID: e04847
Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Miss Undercover 2"
Datum: 10.03.2005
ID: e05213
Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Die Dolmetscherin"
Datum: 13.04.2005
ID: e05215
Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Die Dolmetscherin"
Datum: 13.04.2005
ID: e05225
Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Die Dolmetscherin"
Datum: 13.04.2005
ID: e05375
Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Star Wars Episode III"
Datum: 17.05.2005
ID: e05996
Franziska Knuppe
Event: Europapremiere von "Krieg der Welten"
Datum: 14.06.2005
ID: e06010
Franziska Knuppe
Event: Europapremiere von "Krieg der Welten"
Datum: 14.06.2005
ID: e06011
Franziska Knuppe
Event: Europapremiere von "Krieg der Welten"
Datum: 14.06.2005
ID: e22847
Franziska Knuppe, Christian Möstl
Event: Deutschlandpremiere "Stirb Langsam 4.0"
Datum: 18.06.2007
ID: e22848
Franziska Knuppe, Christian Möstl
Event: Deutschlandpremiere "Stirb Langsam 4.0"
Datum: 18.06.2007
ID: e22850
Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Stirb Langsam 4.0"
Datum: 18.06.2007
ID: e22852
Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Stirb Langsam 4.0"
Datum: 18.06.2007
ID: e22853
Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Stirb Langsam 4.0"
Datum: 18.06.2007
ID: g032841
Franziska Knuppe
Event: Goldene Kamera 2012
Datum: 04.02.2012
ID: g06149
Franziska Knuppe
Event: Deutschlandpremiere "Hancock"
Datum: 17.06.2008
ID: j00575
Franziska Knuppe
Event: "Skyfall" Deutschlandpremiere
Datum: 30.10.2012
ID: j04797
Franziska Knuppe
Event: Goldene Kamera 2013
Datum: 02.02.2013
ID: j04800
Franziska Knuppe
Event: Goldene Kamera 2013
Datum: 02.02.2013